emma

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

ZMLUVA O VÝHRADE SVEDOMIA

mi niekto poslal...plne súhlasím...

Som človek bez svedomia?

V poslednom čase odvšadiaľ počujem o "Zmluve o výhrade svedomia". Z médií sa na mňa valia informácie o tom, čo to prinesie, aké to bude fajn, aké to bude zlé. Jednoducho veľa informácií a veľa názorov. Včera som pozerala jednu diskusiu a padol tam názor, že ľudia presne nevedia o čom to je a e je potrebné o tom ľudí informovať. Tak som zasadla k internetu a začala študovať. Zmluva o výhrade svedomia je celkom malý dokument, ktorý som si vyhľadal pomocou www.google.sk a tých pár riadkov som si prečítal. Považujem sa za človeka, ktorý si vie spojiť pár viet do súvislého celku, ale to čo tam je napísané, je naozaj veľmi, veľmi divné.
 
Zmluva je diskriminačná.
Ako? No veľmi jednoducho. Si katolík? Tak sa ťa táto zmluva týka. Nie si? Nemá nárok. Ale my u máme predsa Ústavu, v ktorej sa hovorí (čl.12 ods.2.):

"Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky vetkým, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboenstvo, politické, či iné zmýľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslunosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemono z týchto dôvodov pokodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať."

 
Zmluva sa nedá rozviazať.
Prečo? Ak si človek riadne prečíta zmluvu zistí e (čl.9):

"Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť sa skončí na základe dohody zmluvných strán alebo skončením platnosti základnej zmluvy."
Zmluva je na dobu neurčitú a mono ju zruiť len dohodou. To vak vyaduje obojstranný prejav súhlasu. Nikto u nikdy, po uzavretí tejto zmluvy, cirkev nedonúti k dohode o zruení. Cirkev to nikdy nepripusti. A čo takto zruiť základnú zmluvu? Omyl, tá je presne takto isto formulovaná. Zaujímavé, e? Čakáte na články o monosti zruenia zmluvy keby náhodou jedna alebo druhá strana závane poruila ustanovenia? Márne. Nič tam nie je.
 
 
Zmluva nie je jasne definovaná.
Ako že nie je? Viete čo je to krádež, sprenevera, vražda? Možno nie, ale chvíľu rýpania sa v zákonoch našej republiky a nájdete tam presne definovaný ten, ktorý skutok. Táto zmluva to má veľmi rafinovane. Citujem ďalší článok:

"Pod výrazom "výhrada svedomia" sa v tejto zmluve rozumie námietka urobená na základe princípu slobody svedomia, podľa
ktorého môže každý odmietnuť konať to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad."
Takže u viete, čo môžete odmietnuť? Nie? Ale veď je to tam riadne napísané. Predsa všetko nedovolené podľa "vieroučných a mravoučných zásad". e neviete čo to znamená? Tak sa pozrieme do zmluvy:
"Pod výrazom "vieroučné a mravoučné zásady" sa v tejto zmluve rozumejú zásady, vyhlásené Magistériom Katolíckej cirkvi."
A sme doma. Nikto v mojom okolí a ani Internet netuší, čo sú to vieroučné a mravoučné zásady. Tak som si na pomoc zavolal známeho s titulom teológ. Nu čuduj sa svete. Aj podľa jeho slov je to ťažko povedať a napísať, nakoľko tieto zásady sa tvorili u vyše dvetisíc rokov. Aj on len háda či vôbec niekto existuje, kto by to vedel presne. Verejne známe desatoro je len špička ľadovca.
 
 
Zmluva je dôležitejšia ako naša ústava.
To už si snáď robí srandu!? Ale kdeže. Opäť citáciaL(čl.5)

"Uplatnenie práva na výhradu svedomia sa uskutočňuje v medziach a podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Medze a spôsob uplatnenia bude stanovený tak, aby bola zachovaná podstata a zmysel práva na výhradu svedomia. Slovenská republika upraví vo svojom právnom poriadku ďalšie podrobnosti uplatnenia tohto práva."
Zástupcovia Slovenskej republiky, čiže aj občania tejto krajiny podpisom tohto dokumentu sa zaviažu, že upravia vo svojom práve aj ďalšie zákony v súlade s týmto dokumentom. A ústava je čo? Právny poriadok. Je tam niečo v rozpore? Možno. Nevadí, upravíme to tak, ako Vatikán povie. Kurník, mám pocit, že tu píšem o zasahovaní nejakého štátu do suverenity ďalšieho tátu. Ale asi sa mi to len zdá.
Zmluva nepriamo hovorí o mne ako o človeku bez svedomia. A to už ako? Zmluva sa týka síce všetkých, ale princíp nášho svedomia musí byť v priamom súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami. A kto určuje tieto zásady? Magistérium Katolíckej cirkvi. e nie každý v tomto štáte je katolík? Čo už, má byť! A keď nie si, nemôžeš si predsa uplatniť výhradu svedomia. Si muslim? Zabudni na Ramadán. Si žid? šábes, nešábes, máš smolu. Si ateista, budhista, maoista, hinduista, shintoista, konfucista, niečo iné ako kresťan (-ista)? žiaľ, neriadiš sa princípmi, ktoré vytvorili bežní ľudia združení pod hlavičkou Magistéria Katolíckej cirkvi. Keďže sa nimi neriadiš, nemôžeš si uplatniť výhradu svedomia. Ty vlastne ani žiadne svedomie nemôžeš mať.
 
Som človek bez svedomia!
Som človek bez práva na svoje svedomie!
Som človek bez práva na svoje nie - katolícke svedomie!
 
    

a prečo nie? | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014